Dostępność towarów


Wyłącznym DYSTRYBUTOREM PRODUKTÓW marki TianDe na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej jest firma EUROPE PROSPERITY SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie.

KATALOG PRODUKTÓW serwisu internetowego www.mytiande.pl zawiera PRODUKTY, które dopuszczono do sprzedaży i znajdują się w obrocie na terytorium Unii Europejskiej.

_______________________________________________________________________________________________

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW jest uzależniona od stanów magazynowych Centrum Serwisowego TianDe, które realizuje zamówienia składane za pośrednictwem serwisu internetowego www.mytiande.pl, a także dostępności produktów w centralnym magazynie TianDe dla krajów UE zlokalizowanym w Pradze (Czechy).

_______________________________________________________________________________________________

W przypadku dostępności w magazynie Centrum Serwisowego TianDe wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia zostaje ono przyjęte do realizacji (dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży między Sprzedającym a Konsumentem) i jest realizowane zgodnie z informacjami zawartymi w zakładce Sposoby dostawy.

W przypadku braku w magazynie produktu lub grupy produktów wchodzących w skład zamówienia, obsługa Centrum Serwisowego TianDe skontaktuje się z Kupującym w celu uzgodnienia dalszego sposobu realizacji zamówienia (oczekiwanie na brakujący produkt, wysyłka zamówienia bez brakującego produktu, zamiana brakującego produktu na inny produkt z oferty dostępny w magazynie, anulowanie zamówienia).